Publications

 

72-  Shuting Xu1, Jia Li1, Kaiqi Long, Xiaoling Liang*, Weiping Wang*, xxx, Advanced Science, 2024, In revision

71- Yang Zhou1, Li Pang1, Tao Ding, Kang Chen, Jinzhao Liu, Weiping Wang*, Kwan Man*, xxx , Cancer Research, 2024, In revision

70- Jussi Isokuortti, Kaiqi Long, Zahra Gounani, Yichi Zhang, Omar Alsaedy, Weiping Wang*, Timo Laaksonen*, Nikita A. Durandina*, xxx, Advanced Optical Materials, 2024, Accepted

69- Yang Yang1, Kaiqi Long1, Yuxiu Chu, Huiping Lu*, Weiping Wang*, Changyou Zhan*, Photoresponsive drug delivery systems: challenges and progress, Advanced Functional Materials, 2024, 2402975

68- Yuwei Liu, Kaiqi Long, Tianyi Wang, Yaming Zhang, Jianping Lei, Weiping Wang*, Sequential light irradiation-controlled cancer stemness inhibition for sensitized photothermal therapy, Nano Today, 2024, 54, 102342

67- Yuying Yao, Haoting Chen, Ali Barkat, Fangling Liao, Yafang Xiao, Zhuangzhuang Zhao, Lu Liu, Weiping Wang, Jing Ma, Chenxing Fu*, Xiaoyuan Chen*, Weisheng Guo*, A Zombie Macrophage-Based “Trojan horse” Enhances the Effect of Efferocytosis Through Immune Regulation for Atherosclerosis Treatment, Advanced Functional Materials, 2024, 2315034

66-  Kaiqi Long, Wen Lv, Zihan Wang, Yaming Zhang, Kang Chen, Ni Fan, Feiyang Li, Yichi Zhang, Weiping Wang*, Near-infrared Light-Triggered Prodrug Photolysis by One-step Energy Transfer, Nature Communications, 2023, 14: 8112

65-  Jinzhao Liu, Yang Zhou, Qingyang Lyu, Xiaotong Yao, Weiping Wang*, Targeted protein delivery based on stimuli-triggered nanomedicine, Exploration, 2023, 20230025 (Invited review)

64-  Tianyi Wang1, Yaming Zhang1, Yuwei Liu, Yi Huang, Weiping Wang*, Amino acid-starved cancer cells utilize macropinocytosis and ubiquitin-proteasome system for nutrient acquisition, Advanced Science, 2023, 11, 1, 2304791

63-  Yuwei Liu, Shuting Xu, Qingyang Lyu, Yi Huang, Weiping Wang*, Ce6 nanoassemblies: molecular mechanism and strategies for combinational anti-cancer therapy, Aggregate, 2023, e443 (Invited review)

62-  Shuting Xu1, Kaixuan Cui1, Kaiqi Long, Jia Li, Ni Fan, Wai-Ching Lam, Xiaoling Liang*, Weiping Wang*, Red light-triggered anti-angiogenic and photodynamic combination therapy of age-related macular degeneration, Advanced Science, 2023, 10, 31, 2301985

61-  Yiyun Chen1, Ran Huo1, Weirong Kang1, Yuwei Liu1, Zheng Zhao1, Weilun Fu, Ruochen Ma, Xiaomeng Zhang, Jihong Tang, Zhihan Zhu, Qingyang Lyu, Yi Huang, Mengli Yan, Biaobin Jiang, Ruichao Chai, Zhaoshi Bao, Zheng Hu, Weiping Wang*, Tao Jiang*, Yong Cao*, Jiguang Wang*, Tumor-associated monocytes promote mesenchymal transformation through EGFR signaling in glioma, Cell Reports Medicine, 2023, 4, 101177 (Highlighted on the journal cover)

60-  Yaming Zhang1, Lu Liu1, Tianyi Wang, Cong Mao, Pengfei Shan, Chak Sing Lau, Zhongyu Li*, Weisheng Guo*, Weiping Wang*, Reactive oxygen species-responsive polymeric prodrug nanoparticles for selective and effective treatment of inflammatory diseases, Advanced Healthcare Materials, 2023, 12, 29, 2301394

59-  Yang Zhou1, Kang Chen1, Wing Kak Lin, Jinzhao Liu, Weirong Kang, Yaming Zhang, Ranyao Yang, Leigang Jin, Yiyun Cheng, Aimin Xu*, Weiping Wang*, Photo-enhanced synergistic induction of ferroptosis for anti-cancer immunotherapy, Advanced Healthcare Materials, 2023, 12, 27, 2300994

58-  Tianyi Wang1, Yaming Zhang1, Kang Chen, Yi Huang, Yuwei Liu, Shuting Xu, Weiping Wang*, CDK4/6 Nano-PROTAC Enhances Mitochondria-dependent Photodynamic Therapy and Anti-tumor Immunity, Nano Today, 2023, 50, 101890

57-  Weirong Kang, Yuwei Liu, Weiping Wang*, Light-responsive nanomedicine for cancer immunotherapy, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2023, 13, 6, 2346-2368 (Invited review)

56-  Changchun Zhou1, Yuanbo Wu1, Zeyu Wang1, Yanli Liu, Jiaqi Yu, Weiping Wang, Sunrui Chen, Weihua Wu, Jidong Wang, Guowei Qian*, Aina He*, Standardization of organoid culture in cancer research, Cancer Medicine, 2023, 12, 14375-14386

55-  Yichi Zhang, Kaiqi Long, Weiping Wang*, Facile Preparation and Photoactivation of Prodrug-dye Nanoassemblies, Journal of Visualized Experiments, 2023, 192, e64677 (Invited article)

54-  Fei Wang, Po-Yu Ho, Chuen Kam, Quanzhi Yang, Jinzhao Liu, Weiping Wang, Engui Zhao*, Sijie Chen*, An AIE-active probe for efficient detection and high-throughput identification of outer membrane vesicles, Aggregate, 2023, 4, e312

53-  Yang Zhou, Yifan Gao, Li Pang, Weirong Kang, Kwan Man, and Weiping Wang*, A green light-enhanced cytosolic protein delivery platform based on BODIPY-protein interactions, Nano Research, 2023, 16, 1042–1051

52-  Kang Chen, Lai Yee Cheong, Yuan Gao, Yaming Zhang, Tianshi Feng, Qin Wang, Leigang Jin, Eric Honoré, Karen S L Lam, Weiping Wang*, Xiaoyan Hui*, Aimin Xu*, Adipose-Targeted Triiodothyronine Therapy Counteracts Obesity-Related Metabolic Complications and Atherosclerosis with Negligible Side Effects, Nature Communications, 2022, 13, 7838

51-  Yuwei Liu, Kaiqi Long, Tianyi Wang, Weirong Kang, Weiping Wang*, Carrier-free nanodrugs for stemness inhibition-enhanced photodynamic therapy, Aggregate, 2022, 4, 3, e284

50-  Lu Liu1, Yuxuan Zhang1, Cong Mao1, Haoting Chen, Yaming Zhang, Jinjin Wang, Chenxing Fu, Xinmiao Lan, Weiping Wang*, Xing-Jie Liang*, Weisheng Guo*, Antibody-sheltered Immunological Nanonut (AINUT) for Rheumatoid Arthritis Targeted Efficient Alleviation, Nano Today, 2022, 47, 101640

49-  Pengfei Shan, Yingwen Lu, Weilin Lu, Xiangping Yin, Haiwei Liu, Daai Li, Xiaoyue Lian, Weiping Wang, Zhongyu Li*, Zhihui Li*, Biodegradable and Lightresponsive Polymeric Nanoparticles for Environmental-safe Herbicide Delivery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 38, 43759–43770

48-  Lang Wang, Zhongmin Geng, Yannis Y. L. Ho, Jiayu Zhou, Nicola Judge, Yafei Li, Weiping Wang*, Jinyao Liu*, Yufeng Wang* , Block Co-PolyMOC Micelles and Structural Synergy as Composite Nanocarriers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 27, 30546–30556

47-  Yuwei Liu, Kaiqi Long, Weirong Kang, Tianyi Wang, Weiping Wang*, Optochemical control of immune checkpoint blockade via light-triggered PD-L1 dimerization, Advanced NanoBiomed Research, 2022, 2, 6, 2200017 (Highlighted on the journal cover)

46-  Kaiqi Long, Yang Yang, Zhanfeng Du, Weirong Kang, Wen Lv, Yafei Li, Yusheng Xie, Hongyan Sun, Changyou Zhan, Weiping Wang*, H2S-responsive Small-Molecule Nanocarrier for Drug Delivery to Colorectal Tumor, Advanced Therapeutics, 2022, 5, 9, 2200044  (Highlighted on the journal cover)

45-  Kathleen Hoi Kei Choy, Sze Yan Chan, William Lam, Jing Jin, Tingting Zheng, Tin Yu Samuel Law, Sidney Siubun Yu, Weiping Wang, Linxian Li, Gangcai Xie, Howard Chi Ho Yim, Hao Chen*, Ellis Kin Lam Fok*, The repertoire of testicular extracellular vesicle cargoes and their involvement in inter-compartmental communication associated with spermatogenesis, BMC Biology, 2022, 20: 78

44-  Kaiqi Long1, Yifan Wang1, Wen Lv, Yang Yang, Shuting Xu, Changyou Zhan, Weiping Wang*, Photoresponsive Prodrug-dye Nanoassembly for in-situ Monitorable Cancer Therapy, Bioengineering & Translational Medicine, 2022, 7, 3, e10311

43-  Tianyi Wang, Kaiqi Long, Yang Zhou, Xiaoding Jiang, Jinzhao Liu, John H.C. Fong, Alan S.L. Wong, Wai-Lung Ng, Weiping Wang*, Optochemical Control of mTOR Signaling and mTOR-dependent Autophagy, ACS Pharmacology & Translational Science, 2022, 5, 3, 149–155  (Highlighted on the journal cover)

42-  Jinzhao Liu1, Weirong Kang1, Weiping Wang*, Photocleavage-based photoresponsive drug delivery, Photochemistry and Photobiology, 2022, 98, 2, 288-302 (Invited review)

41-  Yang Yang1, Kaiqi Long1, Yiqun Wang1, Lei Li, Jiayue Shi, Jican Liu, Lingxi Kong, Lin Yu, Jiandong Ding, Zhili Huang*, Weiping Wang*, Changyou Zhan*, NIR light-triggered quantitative pulsed drug release, Advanced Healthcare Materials, 2022, 11, 8, 2102362

40-  Kaiqi Long1, Han Han1, Weirong Kang, Wen Lv, Lang Wang, Yufeng Wang, Liang Ge*, Weiping Wang*, One-photon Red Light-triggered Disassembly of Small-molecule Nanoparticles for Drug Delivery, Journal of Nanobiotechnology, 2021, 19, 357

39-  Yafei Li1, Yang Zhou1, Tianyi Wang, Kaiqi Long, Yaming Zhang, Weiping Wang*, Photoenhanced cytosolic protein delivery based on a photocleavable group-modified dendrimer, Nanoscale, 2021, 13, 42, 17784-17792 (Themed collection: Advanced Functional Nanomaterials for Biomedical Applications)

38-  Tongtong Zhang, Linjie Ma, Lingzhi Wang, Feng Xu, Qiang Wei, Weiping Wang, Yuan Lin, Zhiqin Chu*, Scalable Fabrication of Clean Nanodiamonds via Salt-Assisted Air Oxidation: Implications Toward Sensing and Imaging, ACS Applied Nano Materials, 2021, 4, 9223–9230

37-  Kaiqi Long1, Yang Yang1, Wen Lv, Kuan Jiang, Yafei Li, Amy Cheuk Yin Lo, Wai Ching Lam, Changyou Zhan*, Weiping Wang*, Green light-triggered intraocular drug release for intravenous chemotherapy of retinoblastoma, Advanced Science, 2021, 8, 20, 2101754 (Highlighted on the journal cover)

36-  Manman Jing1, Yafei Li1, Meimei Wang, Hao Zhang, Pengfei Wei, Yang Zhou, Nestor Ishimwe, Xiaowan Huang, Liansheng Wang, Longping Wen*, Weiping Wang*, Yunjiao Zhang*, Photoresponsive PAMAM-assembled nanocarrier loaded with autophagy inhibitor for synergistic cancer therapy, Small, 17, 38, 2021, 2102295.

35-  Yafei Li, Wen Lv, Lang Wang, Yaming Zhang, Lipeng Yang, Tianyi Wang, Linyong Zhu, Yufeng Wang, Weiping Wang*, Photo-triggered nucleus targeting for cancer drug delivery, Nano Research, 2021, 14, 2630–2636

34-  Huan Wang, Tianhao Ding, Juan Guan, Xia Liu, Jing Wang, Pengpeng Jin, Shuangxing Hou, Weiyue Lu, Jun Qian, Weiping Wang and Changyou Zhan*, Interrogation of folic acid functionalized nanomedicines: the regulatory roles of plasma proteins reexamined, ACS Nano, 2020, 14, 14779–14789

33-  Wen Lv, Kaiqi Long, Yang Yang, Sijie Chen, Changyou Zhan and Weiping Wang*, A Red Light-Triggered Drug Release System Based on One-Photon Upconversion-Like Photolysis, Advanced Healthcare Materials, 2020, 9, 2001118

32-  Fang Wang, Rengan Luo, Hao Xin, Yaming Zhang, Bernardino J. Córdova Wong, Weiping Wang* and Jianping Lei*, Hypoxia-stimulated tumor therapy associated with the inhibition of cancer cell stemness, Biomaterials, 2020, 263, 120330

31-  Kaiqi Long1, Yuwei Liu1, Yafei Li and Weiping Wang*, Self-assembly of trigonal building blocks into nanostructures: molecular design and biomedical applications, Journal of Materials Chemistry B , 2020, 8, 6739-6752 (Emerging Investigator Themed Collection, Invited review)

30-  Wen Lv and Weiping Wang*, One-Photon Upconversion-Like Photolysis: A New Strategy to Achieve Long-Wavelength Light-Excitable Photolysis, Synlett, 2020, 31, 1129-1134 (Synpacts, Invited review)

29-  Han Han1, Yun Li1, Zhen Peng, Kaiqi Long, Chunli Zheng, Weiping Wang*, Thomas J. Webster*, Liang Ge* A Soluplus/Poloxamer 407-based self-nanoemulsifying drug delivery system for the weakly basic drug carvedilol to improve its bioavailability, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2020, 27, 102199

28-  Wen Lv, Yafei Li, Feiyang Li, Xin Lan, Yaming Zhang, Lili Du, Qiang Zhao, David L. Phillips, Weiping Wang*, Upconversion-like photolysis of BODIPY-based prodrugs via a one-photon process, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 44, 17482-17486

27-  Zhixiong Wang, Yaming Zhang, Bing Cao, Zhong Ji, Wanling Luo, Shaodong Zhai, Dandan Zhang, Weiping Wang, Da Xing and Xianglong Hu*, Explosible Nanocapsules Excited by Pulsed Microwave for Efficient Thermoacoustic-Chemo Combination Therapy, Nanoscale, 2019, 11, 1710-1719

26-  Jintong Liu, Ping Du, Tianrui Liu, Bernardino J. Córdova Wong, Weiping Wang, Huangxian Ju and Jianping Lei*, A black phosphorus/manganese dioxide nanoplatform: Oxygen self-supply monitoring, photodynamic therapy enhancement and feedback, Biomaterials, 2019, 192, 179-188

25-  Yafei Li, Yaming Zhang and Weiping Wang*, Phototriggered targeting of nanocarriers for drug delivery, Nano Research, 2018, 11, 5424–5438 (Invited Review)

24-  Junjie Li, Yafei Li, Yuheng Wang, Wendong Ke, Weijian Chen, Weiping Wang* and Zhishen Ge*, Polymer prodrug-based nanoreactors activated by tumor acidity for orchestrated oxidation/chemotherapy, Nano Letters, 2017, 17, 6983–6990

Research before joining HKU

23-  Yanfei Wang, Chi-Hsiu Liu, Tianjiao Jia, Manisha Mehta, Weiping Wang, Elizabeth Marino, Jing Chen and Daniel S. Kohane*, Intravenous treatment of choroidal neovascularization by photo-targeted nanoparticles, Nature Communications, 2019, 10, 804

22-  Christopher Weldon, Tianjiao Ji, Minh-Thuy Nguyen, Alina Rwei, Weiping Wang, Yi Hao, Chao Zhao, Manisha Mehta, Bruce Y. Wang, Jonathan Tsui, Robert P. Marini and Daniel S. Kohane*, Nanoscale Bupivacaine Formulations to Enhance the Duration and Safety of Intravenous Regional Anesthesia, ACS Nano, 2019, 13, 18-25

21-  Changyou Zhan, Claudia M. Santamaria, Weiping Wang, Brian J. McAlvin and Daniel S. Kohane*, Long-acting Liposomal corneal anesthetics, Biomaterials, 2018, 18, 372-377

20- Yanfei Wang1, Aoune Barhoumi1, Rong Tong1, Weiping Wang, Tianjiao Ji, Xiaoran Deng, Lele Li, Sophie A. Lyon, Gally Reznor, David Zurakowski and Daniel S. Kohane*, BaTiO3-core Au-shell nanoparticles for photothermal therapy and bimodal imagingActa Biomaterialia, 2018, 72, 287-294

19-  Alina Y. Rwei1, Juan L. Paris1, Bruce Wang, Weiping Wang, Christopher D. Axon, Maria Vallet-Regi, Robert Langer and Daniel S. Kohane*, Ultrasound triggered local anesthesia, Nature Biomedical Engineering, 2017, 1, 644-653 (Highlighted on the journal cover)

18-  Rong Yang, Tuo Wei, Hannah Goldberg, Weiping Wang, Kathleen Cullion and Daniel S. Kohane*, Getting drugs across biological barriersAdvanced Materials, 2017, 29, 1606596

17-  Changyou Zhan, Weiping Wang, Claudia Santamaria, Bruce Wang, Alina Rwei, Brian P. Timko and Daniel S. Kohane*, Ultrasensitive phototriggered local anesthesia, Nano Letters, 2017, 17, 660-665

16-  Paula Zaman, Julia Wang, Adam Blau, Weiping Wang, Tina Li, Daniel S. Kohane, Joseph Loscalzo and Ying-Yi Zhang*, Incorporation of heparin-binding proteins into pre-formed dextran sulfate-chitosan nanoparticles, International Journal of Nanomedicine, 2016, 11, 6149–6159

15- Qian Liu1, Weiping Wang1, Changyou Zhan1, Tianshe Yang and Daniel S. Kohane*, Enhanced precision of nanoparticle phototargeting in vivo at a safe irradiance, Nano Letters, 2016, 16, 4516-4520

14-  Rong Yang, Viskakha Sabharwal, Obiajulu S. Okonkwo, Nadya Shlykova, Rong Tong, Lily Y. Lin, Weiping Wang, Shutao Guo, John J. Rosowski, Stephen I. Pelton and Daniel S. Kohane*, Treatment of otitis media by trans-tympanic delivery of antibiotics, Science Translational Medicine, 2016, 8, 356ra120 (Highlighted on the journal cover)

13-  Shutao Guo, Yoshiyuki Nakagawa, Aoune Barhoumi, Weiping Wang, Changyou Zhan, Rong Tong, Claudia Santamaria and Daniel S. Kohane*, Extended release of native drug conjugated in polyketal microparticles, Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 6127-6130

12-  Qian Liu, Changyou Zhan, Aoune Barhoumi, Weiping Wang, Claudia Santamaria, James B. McAlvin and Daniel S. Kohane*, A Supramolecular shear-thinning anti-inflammatory steroid hydrogel, Advanced Materials, 2016, 28, 6680-6686

11- Changyou Zhan, Weiping Wang, James B. McAlvin, Shutao Guo, Brian P. Timko, Claudia Santamaria and Daniel S. Kohane*, Phototriggered Local AnesthesiaNano Letters, 2016, 16, 177-181

10- Weiping Wang1, Qian Liu1, Changyou Zhan, Aoune Barhoumi, Tianshe Yang, Ryan G. Wylie, Patrick A. Armstrong and Daniel S. Kohane*, Efficient triplet-triplet annihilation-based upconversion for nanoparticle phototargeting, Nano Letters, 2015, 15, 6332-6338 (Highlighted on the journal cover)

9- Alina Y. Rwei1, Weiping Wang1 and Daniel S. Kohane*, Photoresponsive nanoparticles for drug delivery, Nano Today, 2015, 10, 451-467

8- Andrew R. Bader, Tina Li, Weiping Wang, Daniel S. Kohane, Joseph Loscalzo and Ying-Yi Zhang*, Preparation and characterization of SDF-1alpha-chitosan-dextran sulfate nanoparticles, Journal of Visualized Experiments, 2015, e52323

7- Lele Li1, Rong Tong1, Hunghao Chu, Weiping Wang, Robert Langer and Daniel S. Kohane*, Aptamer photoregulation in vivo, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111, 17099-17103

6- Aoune Barhoumi, Weiping Wang, David Zurakowski, Robert S. Langer and Daniel S. Kohane*, Photothermally targeted thermosensitive polymer-masked nanoparticles, Nano Letters, 2014, 14, 3697–3701

5- Liguo Jiang, Weiping Wang, Ying Chau and Shuhuai Yao*, Controllable formation of aromatic nanoparticle in a 3D hydrodynamic flow focusing microfluidic device, RSC Advances, 2013, 3, 17762-17769

4- Weiping Wang and Ying Chau*, Self-assembly mediated platform for rapid and facile preparation of peptide-functionalized nanoparticles with high stability, Chemistry of Materials, 2012, 24, 946-953 (2012 Special Issue on Materials for Biological Applications)

3- Weiping Wang and Ying Chau*, Efficient and facile formation of nanoparticles via aromatic moiety directed self-assembly, Chemical Communications, 2011, 47, 10224-10226 (Featured on Chemical Communications Blog) (Highlighted on the journal cover)

2- Weiping Wang and Ying Chau*, Self-assembled peptide nanorods as building blocks of fractal patterns, Soft Matter, 2009, 5, 4893-4898 (Featured in Highlights in Chemical Science; Twice in the Top 10 list of most downloaded Soft Matter articles of the month) (Highlighted on the journal cover)

1- Weiping Wang, Zhimou Yang, Siamrut Patanavanich, Bing Xu and Ying Chau*, Controlling self-assembly within nanospace for peptide nanoparticle fabrication, Soft Matter, 2008, 4, 1617-1620